Во Спортско рекреативниот центар Пелинце децата од големите групи од ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово поминаа прекрасен ден во природа во рамки на настанот Ја негуваме и пренесуваме традицијата преку игра.