05.10.2021 – Светски ден на учителките
По повод Светски ден на учителот – учителките во објект „Бубамара“ подготвија билингвална драмска претстава. Ги потикнаа дечињата на усвојување на социјални вештини, љубов и почитување кон возрасните и емпатија и срдечност кон другарчињата во градинка.
Покрај семејството, учителите се важна карика за правилен раст и развој на децата.
Децата ја прават магијата во градинката!