Куклена претстава на ниво на група, на тема екологија, со наслов „Убавче и Гревче“.
Куклите оживуваат, нашите раце ги управуваат.