“Приказна за малото цвекленце”-јади здрава храна за детство без мана !

Театар на маса – реализиран од страна на воспитниот тим на објект „Детелинка“