Театарска претстава “Три чадора” од страна на воспитниот тим во објектот “Детелинка”.

“Дожду,дожду,оди си доста веќе паѓаш ти…”