На 22, 23 и 24.04.2019 год. децата од сите објекти присуствуваа на театарска претстава „Зеленковци“ во изведба на Театар Провокација – Скопје.