Воспитно – згрижувачкиот тим од објектот Бубамара заедно со стручните работници и соработници денеска 11.04.2023 одржаа театарска претстава за децата во објектот Бубамара и децата од ОУ ” Вук Караџиќ “.

Сликите говорат сами за уживањето и убавата енергија во нашата Бубамара.