26 Април – Соработка со Здружение “Коло на српски сестри” Во чест на празникот Цветници, во соработка со “Коло на српски сестри” имавме донација на цвеќе, играчки и сликовници. Цвеќето го засадивме сите заедно во дворот на градинката.