Сообраќајни знаци и правила треба да почитуваме, за да сме безбедни во сообраќајот треба да се чуваме.