Во објект „Синоличка“ еко неделата ја одбележавме со низа активности. Убавината на пролетта ја претставивме на слика во рамка, подготвивме и изведовме еко претстава, а сето тоа користејќи рециклиран материјал.