Вработените од објект „Бубамара“ секогаш и во с`е се во служба на потребите на децата. Овој пат креираа и изработија “Сензорен ѕид” од стари играчки и неупотреблив материјал. Сензорниот ѕид е потребен за подобро реализирање на програмата за социјална кохезија и културен дијалог.