По повод Детска недела во ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово, во објектите „Кокиче“ и „Детелинка“, заедно со децата и куклите Смешка и Веселка, се дружевме, игравме, пеевме и посеавме семе на ДОБРИНА во нашата градина. Испративме добри мисли до сите деца, да бидат секогаш среќни, весели и насмеани.