Есента е годишно време кога наоѓаме мир дома, поклонувајќи внимание на оние плодови што таа ќе ни ги дари. Есента е доба на зрелост, онаа што го губиме во цвеќето уште повеќе го добиваме во овошјето. Па така децата со родителите во своите домови имаа можност да станат сликари и да си играат со интензивните бои на плодовите и од нив да создаваат прекрасни фигури и мотиви. Кои воедно ќе бидат предизвик за децата да ги вкусат и да се научат да се стремат кон правилната исхрана.

Голема благодарност до прекрасната соработка со родителите, кои несебично дадоа допринос за реализација на работилницата.Но најголемиот успех сме го достигнале заеднички, а тоа се искрените детски насмевки .