На 20.11.2018 год. во објектот Кокиче се оддржа семејна креативна работилница насловена како „Семиња во сите годишни времиња” – Есенски слики од семиња. Целта на овие работилници е да се поттикнат децата во исхраната да конзумираат и здрави семиња кои, освен во исхрана, можат да послужат и како убава забавна игра во заедничко дружење со родителите кои секогаш со своето присуство и креативност позитивно нѐ изненадуваат.