Растенија да одгледуваме, природата да ја чуваме.
Да се забавуваме малку со ботаниката Деновите на екологија ги одбележавме со активноста: „Сееме градинарски култури во нашата леа“.