Среќен ден на нашата планета-да ја чуваме, да не ја загадуваме.