По повод светскиот ден на водата, децата од објектот „Синоличка“ ја посетија пречистителна станица и расадникот.