Штом си жеден напи се и со мерка капи се,
колку треба полевај, џабе ти не долевај.
А штом чуеш кап, кап, кап, затвори ја чешмата, да не тече пак.
Учи да ја штедиш, вода злато вреди!