Водата е извор на животот, таа многу вреди и затоа треба да се штеди.