Преку експерименти ги научивме децата зошто треба да ја чуваме водата. Водата е извор на сите живи суштества на земјата.