Мал допринос од нас најмалите за зачувување на нашата планета Земја.