Сезонски движења на птици во нашите краишта се нарекуваат годишна преселба. Ова движење се одвива секоја година, во сите места на светот па така и кај нас.
Децата им посакаа среќен пад до наредното пролетно видување.
„Збогум, збогум мили птици, вее ветрот бесен
За вас овде нема храна зошто дојде есен
а на пролет штом дојде, огрее сончев сјај долетајте пак во нашиот крај.“