Столар, чевлар, моден дизајнер, продавач ! Ќе учам и еден ден ќе станам главен !