Сонце, вода, воздух во април има,

здрав зеленчук расне по долгата земја.