Пролетта ни расцвета, сегде цвет до цвет,

што е убав овој свет!

Од пеперутки и пчелки рој,

секаде се слуша прекрасен пој.