Традиционално, децата од големи групи од сите објекти го посетија музичкото училиште „Панче Пешев“ каде што проследија пролетен концерт.