Спроведување на програмата „Основи на социјална кохезија и културен дијалог“ преку практикување на вежби со природен материјал. Учење на разни стратегии и методи на совладување на вежби за правилно дишење, вдишување, задржување воздух и издишување.