Секоја зима си има своја пролет, а пробивањето и растењето на кокичињата во снегот се показател за подобрите денови кои доаѓаат.
Така децата имаа можност да се запознаат со временските промени кои ни претстојат, со природата и првото пролетно цвеќе Кокиче.

„Едно цветче се разбуди сега
тоа не можеше во почва да се стега,
една капка роса на него застана
да раскаже како пролетта настана.“