Кокичето бело мило, најпрво се буди. Од снег тоа не се плаши, ниту пак му студи.

E bardhë si bora e rrallë unë jam pranverën lajmëroj dhe tokën zbukuroj.