Зимата заврши, а пролетта повторно пристигна. Децата од објектот Бубамара беа многу вредни и засадија цвеќе во дворот на градинката заедно со своите учителки.