Тие мали и кревки растенија, а истовремено и доволно силни за да им пркосат на снегот и на студот, кои притоа успеваат да се пробијат и да израснат величествено на површината. Тие мали нежни растенија ни ги разубавуваат зимските денови и нѐ потсетуваат дека пролетта е на прагот. Децата низ забава и игра се стекнаа со знаења за првите пролетни цвеќиња.