На децата им се потребни социо- емоционални способности подеднакво колку и когнитивните , бидејки тие им овозможуваат на децата да бидат фокусирани на активностите и да се мотивирани. Преку игри за фокусирање на умот , игри со дишење и афирмативни игри во природа секојдневно ги поттикнуваме социо- емоционалниот развој кај детето. Тема на денот: Дрво