Децата од објект „Славејче“ ја посетија Противпожарната единица во Куманово каде што се запознаа со нивните простории, опрема и активности.