Посета на музеј – село Младо Нагоричане и соработка со општина Старо Нагоричане