Децата од возрасна група над 5 до 6 години ја посети зоолошката градина во Скопје.