Есента е богата со овошје зрело и зеленчук во сите бои.
Сега го грицкаме свежо и цело, но знаеш ли дете во зима што успева да стои?
За сѐ одговор секогаш има во есен зимница правиме за во зима да има.
Децата од македонско – албанска група беа вредни и подготвија вкусна зимница.