Со пригодни активности ја одбележивме „Детската недела“ во објект „Изворче“