Прородата да ја негуваме, здравјето да го сочуваме. Засади дрво, засади цвет, спаси го целиот свет!
Децата од објектот „Развигорче“ заедно со воспитувачите овие стихови ги преточија во вистинска еко акција за уредување на просториите во кои престојуваат, како и терасите кои ги украсија со свежо цвеќе.