Учениците од СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово, предводени од проф. Стојанка Темова, како дел од проектна активност по предметот Иновации и предприемништво, на дечињата од центарот за ран детски развој „Сонце“ им поделија новогодишни подароци.