На 25.12.2018год. во објектот ,,Кокиче” во голема Б група, во соработка со родителката Јулија Матевска – слаткарница „Јулија“ од Куманово реализирана е активност со деца Новогодишни колачиња за мали дечиња.