Старата година ја испративме со новогодишни изработки направени од вредите рачиња од децата од објект „Развигорче“.