На 26.12.2019 год. во објектот „Синоличка“ се одржа семејно креативна работилница „Новогодишна лотарија“. Децата заедно со своите родители подготвија новогодишни подароци, а потоа по пат на лотарија секое дете доби подарок.