Дома со мама и тато беа вредни и креативни, а во градинка со учителките децата се забавуваа и креативно дополнуваа.