Децата од објектот „Бубамара“ со своите родители изработуваа новогодишен украс. По пат на гласање беа изберени најдобрите изработки.
Добитници на награди се: Ана Деари – I јасли, Алекс Миковски – II јасли, Илијан Мишевски – мала група, Вељко Алексиќ – голема група, Владимир Стошевски и Ерон Хасани – македонско – албанска група, Xhesina Latifi – албанска група и Никита Вукелиќ – македонско – српска група.