Во рамки на проектот Дрвото мојот пријател на 21.12.2018 година во објектот Бубамара во соработка со родителите беше реализирана работлница со наслов Новогодишен украс од дрво.