Веќе прилагодени на настанатата ситуација децата, на малку поинаков начин, го проследија традиционалниот новогодишен концерт, уживаа во музиката и се запознаа со различни видови на музички интрументи.