Понекогаш врне дожд, понекогаш вее снег.

Некогаш е сончево, а некогаш облачно, но секое време на свој начин си е убаво.