Куманово е нашиот град што во срце го носиме, во него живееме, играме и безгрижно растеме. Во мојот град сакам да има широки игралишта, шеталишта, ЗОО градини, луна парк.
Децата ги искажаа своите желби!