Дечињата од ЦРДР „Сонце“ при ЈОУДГ „Ангел Шајче“- Куманово, со мини забава преку игра и песна, пред своите родители се поздравија со своите воспитувачки и заминаа во пресрет на нови предизвици кои ги очекуваат во текот на понатамошното образование.