По повод месецот на книгата децата, на ниво на група, ја посетија библиотеката во нашиот објект, а децата од голема група оставија и подарок сликовница со наслов „Заштитни мерки почитуваме, сликовница вам ви посветуваме” која што самите ја изработија. Исто така имаа можност да позајмат и некоја книга по сопствен избор.